Microcement ACERO

Jedan od nedavnih projekata gdje smo izveli vanjske i unutarnje površine u microcementu. Odabir je bio na ACERO boji microfino decora u interijerima te MICRODECK na vanjskoj terasi – ulazu.

Sve je izvedeno preko postojećih starih podloga koje su tretirane i pripremljene za nanos microcementa.