Microcement u kući

Kuća koja je trebala preuređenje, postala je podloga za izvedbu microcementa. Klijent nas je angažirao za reguliranje visina stepenica te oblaganje istih u microcement. Obložiti je trebalo i dodatne povrrsime te sve spojiti u visine sa postojećim parketima. Odabrana boja je Acero te završno lakirano u mat izvedbi.