Naš kratak video sa microcementom

Neki od naših radova su implementirani u kratak video koji smo objavili na YouTube. Nadamo se da će vam se svidjeti te da ćete pronaći neku inspiraciju za svoj prostor